มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีน หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเบื้องต

2023-09-18 21:23 VRU NEWS CENTER

วันที่ 18 กัยายน 2566
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ในการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ ห้องนิลปัทม์ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

WX20230930-212415@2x.png