คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมการรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา “พระบิดาแห่งสาธารณสุขไทย”

2023-09-30 21:20 VRU NEWS CENTER

วันที่ 22 กันยายน 2566
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา “พระบิดาแห่งสาธารณสุขไทย” โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

WX20230930-212114@2x.png